Vodohospodářské stavby a protipovodňová ochrana


Projekční a konzultační činnost v oblasti vodohospodářských staveb a protipovodňové ochrany. Máte-li nějaký problém s vodou, neváhejte se na nás obrátit pro nalezení řešení.

Návrhy protipovodňové ochrany obce vychází buď ze známého průběhu povodně, nebo studií protipovodňové ochrany. Cílem je vždy komplexně vyhodnotit zájmové území a navrhnout konkrétní opatření např. v podobě ochranných hrází, zídek, suchých nádrží a úprav v povodí pro retardaci povodně. Zvolené opatření vám projektově zpracujeme od studie proveditelnosti až po realizační dokumentaci.