Vodní nádrže, rybníky, poldry


Nabízíme projektové práce pro malé vodní nádrže, jejich objem po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 mil. m3 a největší hloubka vody nepřesahuje 9 m. Nádrže jsou navrženy dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze a TNV 75 2415 Suché nádrže.

Pokud přemýšlíte o vhodnosti lokality pro výstavbu vodní nádrže, zpracujeme vám studii proveditelnosti, která posoudí účelnost nádrže. Chcete-li zvýšit protipovodňovou ochranu obce pomocí poldru (suché nádrže), zpracujeme vám projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo dokumentaci pro realizaci stavby.