Matematické modely a hydrotechnické výpočty


Matematické modely

Zabýváme se matematickým modelováním hydrodynamických jevů, které zahrnuje výpočet:

Pro Váš hydrodynamický jev vám přímo sestavíme matematický nebo numerický model ve vhodném výpočetním programu. Výpočty jsou nejčastěji prováděny pro jednorozměrné (1D) a dvourozměrné (2D) úlohy. V odvětví simulace proudění tekutin (CFD) pro trojrozměrné úlohy (3D) provádíme konzultace a technickou podporu programu FLOW-3D.


Hydrotechnické výpočty

Provádíme hydrotechnické výpočty a posudky pro všechny vodohospodářské stavby. Výpočty jsou prováděny dle základních rovnic hydrauliky a hydrologie s důrazem na současné trendy a poznatky nejnovější literatury a numerických, případně matematických modelů. Výsledky výpočtů slouží pro návrhy vodohospodářských staveb, posuzování jejich bezpečnosti nebo jejich vlivu na jiné stavby.

Mezi nejčastěji prováděné hydrotechnické výpočty patří: